e-mail: info@elspace.cz
tel.: 724 70 67 50

Elspace

Ceník

Sazby HZS: rok 2019
Silnoproud 380
Servis silno 450
Revize 800
     
Slaboproud 460
EZS, EPS.. 560
Servis slabo 590
Revize 800
Specialista software 1500
     
Klimatizace – montáž / HZS 520
Klimatizace – montáž vnitřní jednotky 960
Klimatizace – montáž venkovní jednotky 1600
Klimatizace – montáž potrubí do 5m 950
Klimatizace – servis / HZS 650
Klimatizace – servis / KPL 1200
Klimatizace – servis / SMLOUVA 950
     
Doprava – sazba / km 16
Doprava – paušál 150

 

 

Sazby za projekční práce: rok 2019  
Silnoproud  18 – 24.000
Slaboproud 8.000
Hromosvod 4.000
S přípojkou + 6.200
     
 +  počet odpracovaných hodin HZS      550